fbpx

Algemene gegevens

Naam van de stichting: Stichting Breekjaar
RSIN: 852510317
Adres: Grebbeberglaan 15, 3527VK Utrecht
Telefoon: 0625326805 
E-mail adres: post@breekjaar.nl

Doelstelling

Breekjaar wil jongeren van 16 tot 24 jaar zelfstandiger en zelfverzekerder te maken waardoor zij eigen keuzes kunnen en durven te maken. 
De academy heeft als missie persoonlijke ontwikkeling te normaliseren in leeromgevingen, zoals onderwijsinstellingen. Persoonlijke ontwikkeling normaliseren zorgt ervoor dat jongeren bewuste keuzes maken, gelukkiger zijn en een plek in de maatschappij innemen die bij hen past.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

In het beleidsplan is het ontstaan van stichting breekjaar terug te lezen, worden de missie, visie en kernwaarden toegelicht en is een strategie uitgewerkt waarin de huidige situatie is uitgeschreven en een plan voor de komende jaren (tot 2025). 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Voorzitter: Yvonne van Sark
Secretaris: Rutger de Rijk
Penningmeester: Marlous van Gasteren

Beloningsbeleid

 €1500 vrijwilligersvergoeding op jaarbasis per bestuurder en verder is personeel in loondienst op werkt op zzp-basis en ontvangt CAO-conform salaris.

Actueel verslag van de (uitgeoefende) activiteiten van de stichting

Huidige situatie Breekjaar: 

Stichting Breekjaar heeft 2 tussenjaar programma’s. Het jaarprogramma duurt 10 maanden en start in september. Het halfjaarprogramma van 5 maanden start in januari en is gemaakt voor jongeren die net gestopt zijn met hun studie en de rest van hun jaar nuttig willen invullen. Naast enkele meerdaagse kampen zijn de jongeren 2 dagen per week bij Breekjaar. Op die dagen verzorgen wij allerlei workshops, trainingen, persoonlijke (studiekeuze)coaching. Daarnaast is de locatie 1 dag per week beschikbaar voor de jongeren om aan hun eigen projecten te werken.

Sinds 2013 hebben bijna 1000 jongeren een Breekjaar programma gedaan. Dat zijn er ongeveer 100-120 per jaar. De aankomende jaren willen we dit uitbreiden naar 150 jongeren per jaar.

De tussenjaarprogramma’s zijn sinds 2018 toegankelijker geworden dankzij bijdragen van het VSBfonds (2018-2020) en Fonds21 (2020-2023). Op dit moment komt 90% van de inkomsten van betalende deelnemers en onderwijsinstellingen, 5% van een extern fonds, Breekjaar stelt zelf 1 plek ter beschikking (4%) en 1% komt via andere donotaties (meestal privé donaties).

Huidige situatie Breek Academy: 

Onderwijsinstellingen vragen om hulp bij het creëren van verbinding en vertrouwen in de groepen. Daar zijn docenten niet voor opgeleid. De Breek Academy helpt onderwijsinstellingen om persoonlijke ontwikkeling steviger en effectiever te faciliteren. In de afgelopen jaren is de Breek Academy ontzettend gegroeid. We hebben sinds 2019 iets meer dan 10,000 studenten getraind, en ongeveer 900 docenten. Wij doen dit tegen kostprijs.

Balans en winst & verlies rekening

Zie hier de balans en winst & verliesrekening en toelichting over ten minste het laatste boekjaar.