fbpx

Aan de slag met duurzame persoonlijke ontwikkeling op uw school

Uit meerdere onderzoeken blijkt al sinds 40 jaar dat zelfkennis en zelfvertrouwen, belangrijker zijn voor carrièrekansen dan kennis. En dan hebben we het nog niet eens over levensgeluk.  

Steeds meer ouders, leerlingen en docenten zijn overtuigd van het belang van persoonlijke ontwikkeling op school. Vaak ontbreekt het echter aan de kennis en vaardigheden om hieraan vorm te geven.

Subsidiekans 

Het ministerie van OCW heeft onlangs de oude subsidiestructuur omgegooid en de regeling SchoolKracht bekend gemaakt. Hiermee kunt u een aanvraag doen voor ondersteuning van vernieuwing en verbetering in uw school. Bijvoorbeeld dus door het aanbieden van een programma dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van uw leerlingen. 

Er is een bedrag van maximaal €30.000,- per school beschikbaar gesteld. Een belangrijke randvoorwaarde van de subsidie is dat de deze bijdraagt aan duurzame resultaten. Breekjaar Academy zorgt er voor dat docenten leren hoe ze op een impactvolle manier, persoonlijke ontwikkeling vorm kunnen geven op school.

Hoe Breekjaar jongeren helpt hun beste zelf te worden

Wij van Stichting Breekjaar zijn reeds zeven jaar actief en succesvol in het bieden van programma’s aan jongeren, waarin zij zichzelf tot op het bot leren kennen, weten hoe te kiezen vanuit zichzelf en vaardig leren omgaan met de hobbels van het leven. Sinds twee jaar geven we deze kennis door aan scholen met onze  Breekjaar Academy. In die speciaal voor scholen ontwikkelde programma’s, zetten we onze wetenschappelijk bewezen methodiek in, waarbij leerlingen én docenten op een intensieve manier leren om het maximale uit zichzelf te halen. 

Hulp bij subsidie-aanvraag

De subsidie is beperkt beschikbaar en kan worden aangevraagd tot 15 januari 2021. De subsidie kan in overleg met Breekjaar Academy door uw school worden aangevraagd. Wanneer u vóór de Kerstvakantie doorgeeft of u interesse heeft, dan kunnen we vervolgafspraken maken en de aanvraag op tijd indienen. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u in hier.

Breekjaar Academy biedt 3 programma’s waar uw docenten én leerlingen beter van worden:


 1. Een programma van 6 dagdelen waarbij de volgende thema’s aan de orde komen:

  a. Veiligheid en openheid in de klas
  b. Plezier en fouten mogen maken
  c. Elkaar waarderen en positief bevestigen
  d. Geweldloos communiceren
  e. Verschillende principes van Covey: Cirkel van betrokkenheid & invloed
  f. Toekomstrichting bepalen vanuit 3 P’s (Power, Pleasure, Purpose)

 2. Een verbindende opstart aan het begin van het schooljaar:

  a. Leerlingen leren elkaar binnen 1 dag kennen op een diepere laag dan dat ze gewend zijn. Dit geeft veel verbinding en dus ook een veilige sfeer. Dit wordt gedaan met technieken die mogelijk bekend zijn van het tv-programma “Over de Streep.”

  b. Na deze dag komen de trainers van de Breekjaar Academy nog drie keer terug, om met docenten en leerlingen, korte vervolgtrainingen te geven om het effect van de verbindingsdag te bestendigen.

  c. De docenten worden in een “train de trainer-bijeenkomst” apart geschoold om de technieken op de juiste wijze toe te passen voor toekomstige klassen. Hiermee wordt de training duurzaam. 

 3. Maatwerk:

  a. Een combinatie van optie 1 en 2 is mogelijk en al eerder bij scholen uitgevoerd. Referenties zijn opvraagbaar.
  b. Ook nog niet genoemde trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, kunnen we in overleg in verschillende vormen aanbieden. 

Meer weten?

Breekjaar Academy op jouw school

We vertellen graag meer over wat we kunnen betekenen voor jouw school en jullie specifieke vraagstukken.

Neem snel contact met ons op:

T: 085 – 8882448
E: post@breekjaar.nl