fbpx

Breekjaar Academy

Breekjaar op jouw school

Stichting Breekjaar heeft in de afgelopen 7 jaar al ruim 1000 jongeren tussen de 16 en 24 jaar begeleid in een intensief tussenjaarprogramma vol persoonlijke ontwikkeling. We geven hen op een speelse en effectieve wijze zelfvertrouwen en zelfinzicht, leren ze hoe ze de juiste keuzes kunnen maken voor de toekomst, hoe ze zichzelf kunnen motiveren, beter kunnen leren én een gelukkiger leven kunnen leiden.

Met als uitkomst meer zelfvertrouwen, meer zelfkennis en een toekomstkeuze die bij hen past. Veel onderwijsinstellingen worstelen met deze elementen. De Breekjaar Academy ondersteunt hen daarbij met onze speciale programma’s voor middelbare scholen, MBO ‘s en HBO’s.

Thema’s

Onze trainingen hebben veel aspecten van het High Impact Learning principe, namelijk; spelenderwijs, afgestemd op het moment, het gebruik van diverse leerstijlen, veel interactie en actie bij de student. De trainingen gaan over thema’s als proactiviteit, zelf initiatief nemen, sociale veiligheid en sociale vaardigheden. Daarnaast leren we de studenten om authentiek te communiceren, zelfkennis op te bouwen, samen te werken, fouten te mogen maken en hun intrinsieke motivatie te ontdekken.

De Breekjaar Academy Programma’s waar docenten én leerlingen beter van worden

De Breekjaar Academy biedt verschillende programma’s aan:

 1. Een 6-weeks Persoonlijk Ontwikkelings- en Keuzeprogramma
  Dit programma bestaat uit 6 dagdelen, verdeeld over 6 weken. In die periode komen de volgende thema’s aan bod:

  – Veiligheid en openheid in de klas
  – Plezier en fouten mogen maken
  – Elkaar waarderen en positief bevestigen
  – Geweldloos communiceren
  – Verschillende principes van Covey: Cirkel van betrokkenheid & invloed
  – Toekomstrichting bepalen vanuit 3 P’s (Power, Pleasure, Purpose)

 2. Verbindende Jaaropstart

  Aan de start van een nieuw schooljaar is het belangrijk dat er in de klas een veilige sfeer ontstaat. Tijdens de verbindende jaaropstart leren leerlingen elkaar binnen 1 dag kennen op een diepere laag dan dat ze gewend zijn. Dit geeft veel verbinding en dus ook een veilige sfeer. We doen dit aan de hand van technieken die mogelijk bekend zijn van het tv-programma “Over de Streep.”

  Na deze dag komen de trainers van de Breekjaar Academy nog drie keer terug, om met docenten en leerlingen, korte vervolgtrainingen te geven om het effect van de verbindingsdag te bestendigen.

  De docenten worden in een “train de trainer-bijeenkomst” apart geschoold om de technieken op de juiste wijze toe te passen voor toekomstige klassen. Hiermee sorteren we een duurzaam effect.

 3. Maatwerk

  Een combinatie van optie 1 en 2 is mogelijk en al eerder bij scholen uitgevoerd. Referenties zijn opvraagbaar. Ook nog niet genoemde trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, kunnen we in overleg in verschillende vormen aanbieden. 

Altijd een duurzaam resultaat

We gaan met jullie aan de slag, waarbij we onze tools en methodieken op het team en de leerlingen toepassen en overbrengen. Jullie worden meegenomen in een ontwikkelproces en getraind om zelf de tools te kunnen blijven gebruiken. Ook na de implementatieperiode blijven we in contact voor support om de kwaliteit op lange termijn te borgen.

Breekjaar Academy op jouw school

We vertellen graag meer over wat we kunnen betekenen voor jouw school en jullie specifieke vraagstukken.

Neem snel contact met ons op:

T: 085 – 8882448
E: post@breekjaar.nl

Wat scholen over ons zeggen

– Minke Hermes, opleidingsmanager Maatwerk MBO Graafschap College Doetinchem, over de samenwerking met Breekjaar Academy.

De studenten ervaren deze workshops als leuk, inspirerend en helder en helpen de student om beter richting te geven aan een match tussen hun Power, Pleasure en Purpose en de branche/organisatie waar zij stage willen gaan lopen.

– Drs. Joyce Bruil. Docent, coach & trainer Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Breekfonds

10% van de opbrengsten uit de Breekjaar Academy gaan naar het Breekfonds. Zodat ook jongeren met minder financiële middelen een Breekjaar kunnen volgen. ❤

Voor deze organisaties
ontwikkelden we programma’s